Jaskinia Biserujka – perła ze szkieletem

Drugim polecanym przeze mnie punktem na Wyspie Krk jest jaskinia Biserujka. “Biserujka” po chorwacku znaczy “PerÅ‚a”. Ta nazwa wywodzi siÄ™ z legendy, która mówi, że w jaskini tej ukryto skradzione skarby. Nie wiadomo, czy ktoÅ› je już odnalazÅ‚… Jaskinia jest jednym z najstarszych turystycznych obiektów speleologicznych w Chorwacji. UdostÄ™pniona po raz pierwszy od 1913 roku, okresowo popadaÅ‚a w zapomnienie i wówczas byÅ‚a dewastowana. Wiele z jest skarbów – nacieków, stalaktytów, stalagmitów zostaÅ‚o bezpowrotnie […]

Omišalj – brama na Krk

We wczeÅ›niejszych postach zwiedzaliÅ›my zakÄ…tki Istrii – póÅ‚wyspu poÅ‚ożonego najbliżej Polski. Mam cichÄ… nadziejÄ™, że zachÄ™ciÅ‚em Was do tego by w swych podróżach po Istrii nie ograniczać siÄ™ jedynie do wybrzeża Adriatyku, tylko by wyruszyć w gÅ‚Ä…b lÄ…du by szukać jej skarbów. Teraz kolej na wyspÄ™ Krk – wyspÄ™ poÅ‚ożonÄ… blisko Istrii. “Krk” ma wiele znaczeÅ„ – to nazwa wyspy, miasta na tej wyspie, ale też nazwa Parku Narodowego znajdujÄ…cego siÄ™ blisko ujÅ›cia […]

TOP 10 Istrii

Ostatnio dostaÅ‚em fakturÄ™ za hosting do zapÅ‚acenia. Przykra sprawa, ale uÅ›wiadomiÅ‚o mi to, że jest okazja do Å›wiÄ™towania – mój blog ma już rok! Rok temu pojawiÅ‚ siÄ™ pierwszy post Gdzie szukać noclegów w Chorwacji? PodzieliÅ‚em siÄ™ w nim z Wami caÅ‚Ä… mojÄ… wiedzÄ… na temat sposobów szukania noclegów w Chorwacji. ZnalazÅ‚y siÄ™ tam setki przydatnych linków (wiosna to dobry czas na poszukiwanie miejsca na kolejny wyjazd!) To też uÅ›wiadomiÅ‚o mi, że mimo […]

Rozmowa z Editą Vlaović-Dominik o życiu w dwóch ojczyznach cz. 3

Zapraszam do przeczytania poprzednich części rozmowy z EditÄ… – pierwszej i drugiej. Część 3 – wracamy myÅ›lami do Chorwacji W Zadarze mieszkajÄ… Twoi rodzice – czy jadÄ…c tam znajdujesz czas na podróże? Jakie sÄ… Twoje ulubione miejsca w Chorwacji? Jacku niestety nie mam czasu na podróże jak jestem w Chorwacji. Mam rodziców po 80 – ce, mama już 6 lat nie wychodzi z mieszkania i jest bardzo sÅ‚aba. Tak Å¼e każdÄ… chwilÄ™ mojego tam pobytu […]

Rozmowa z Editą Vlaović-Dominik o życiu w dwóch ojczyznach cz. 2

Zapraszam do przeczytania pierwszej części rozmowy z EditÄ… – kliknij tutaj Część 2 – polska wspóÅ‚czesność Pracujesz w Galerii Bellotto w Warszawie, na czym polega Twoja praca? Galeria Bellotto jest firmÄ… prowadzonÄ… przez kobiety. Tak siÄ™ zÅ‚ożyÅ‚o. Jest również firmÄ… rodzinnÄ…, oprócz wiÄ™zów pokrewieÅ„stwa, dziaÅ‚ajÄ…ce tu kobiety, Å‚Ä…czÄ… wiÄ™zi gÅ‚Ä™bokiej przyjaźni oraz wspólnej pasji – miÅ‚oÅ›ci do sztuki. Nasza galeria jest bardzo znana w Warszawie.  GaleriÄ™ […]

Rozmowa z Editą Vlaović-Dominik o życiu w dwóch ojczyznach cz. 1

EditÄ™ poznaÅ‚em na Panoramio. To byÅ‚a strona internetowa, na której można byÅ‚o  prezentować wÅ‚asne zdjÄ™cia. UmożliwiaÅ‚a ona również wymianÄ™ opinii i komentowanie zdjęć. DziÄ™ki tej stronie poznaÅ‚o siÄ™ wiele osób, których pasjÄ… byÅ‚a fotografia. Wiele z tych znajomoÅ›ci pozostaÅ‚o, choć Panoramio nie ma już od kilku lat. PrzykÅ‚adem sÄ… Grupy Panoramio na Facebook. Edita nauczyÅ‚a mnie korzystania z Panoramio. To byÅ‚o wiele lat temu. Po ostatniej mojej rozmowie z EwelinÄ… SadurskÄ…-Marinovic – PolkÄ… […]

Rozmowa z Eweliną Sadura Marinović – autorką bloga www.polako.eu

Cześć Naszym dzisiejszym goÅ›ciem jest Ewelina Sadura Marinović.  Ewelina zrobiÅ‚a to, o czym marzy wielu z nas – przeprowadziÅ‚a siÄ™ do sÅ‚onecznej i gorÄ…cej Chorwacji a na dodatek mieszka na jednej z piÄ™kniejszych chorwackich wysp – na Brač. O swoim życiu w Chorwacji, o wielu piÄ™knych miejscach pisze na (swoim) blogu, który byÅ‚ jednym z pierwszych, na jakie trafiÅ‚em. Jest dla mnie inspiracjÄ…. Polecam wszystkim: Polako.eu to jeden z bardziej poczytnych blogów o tym […]

Umag – miejsce nieoczywiste

Jest pierwszÄ… wiÄ™kszÄ… miejscowoÅ›ciÄ… turystycznÄ… na zachodnim wybrzeżu Istrii, po przekroczeniu sÅ‚oweÅ„sko-chorwackiej granicy. ByÅ‚em tu kilkakrotnie z moimi przyjacióÅ‚mi, za każdym razem w dÅ‚ugi majowy weekend. I zawsze wizyta w Umag byÅ‚a niejako “po drodze”. Najczęściej w Sol Stella Apartments Umag Umag jest blisko granicy i ma bardzo dobrze rozwiniÄ™tÄ… bazÄ™ noclegowÄ…. Łatwo tu znaleźć niedrogie a dobrej jakoÅ›ci miejsca noclegowe. Poza tym ma bardzo urozmaiconÄ… liniÄ™ brzegowÄ… i caÅ‚e […]

Jaskinia Baredine

W tym poÅ›cie, inaczej niż w poprzednich, zapraszam Was w podziemia a nie na urocze uliczki starych miasteczek. Nie bÄ™dziemy wiÄ™c analizować historii od starożytnego Rzymu, przez czasy Republiki Weneckiej, Austro-WÄ™gier po JugosÅ‚awiÄ™. Jednak caÅ‚kowicie od historii nie uciekniemy. Historia jaskini Baredine Jaskinia Baredine powstaÅ‚a w osadach kredy sprzed 100 mln lat. Osady te pokryte byÅ‚y czerwonÄ… glebÄ… (terra rosa) charakterystycznÄ… dla tego obszaru. Woda przedostajÄ…c siÄ™ przez glebÄ™, w gÅ‚Ä…b, wypÅ‚ukiwaÅ‚a […]

Bale-Valle – miasteczko, do którego warto wracać

Bale to kolejne, dwujÄ™zyczne, miasteczko Istrii, którego poczÄ…tki siÄ™gajÄ… czasów cesarstwa rzymskiego. WÅ‚oska wersja nazwy – Valle. Zbitka “Bale – Valle” jest stosowana najczęściej, w przeciwieÅ„stwie do nazw innych miast, gdzie funkcjonujÄ… obie formy – chorwacka i wÅ‚oska, jednak rozdzielnie (np. Groznjan wÅ‚oska wersja nazwy to Grisignana jednak nikt tego nie Å‚Ä…czy a wÅ‚oska wersja jest rzadko używana). Jednak “Bale-Valle” używa praktycznie każdy. I jak […]