Bale-Valle – miasteczko, do którego warto wracać

Bale to kolejne, dwujÄ™zyczne, miasteczko Istrii, którego poczÄ…tki siÄ™gajÄ… czasów cesarstwa rzymskiego. WÅ‚oska wersja nazwy – Valle. Zbitka “Bale – Valle” jest stosowana najczęściej, w przeciwieÅ„stwie do nazw innych miast, gdzie funkcjonujÄ… obie formy – chorwacka i wÅ‚oska, jednak rozdzielnie (np. Groznjan wÅ‚oska wersja nazwy to Grisignana jednak nikt tego nie Å‚Ä…czy a wÅ‚oska wersja jest rzadko używana). Jednak “Bale-Valle” używa praktycznie każdy. I jak […]